INTERMEDIA


InterMedia

Internet, reklama, media. Ogólnoświatowa sieć komputerowa, która równocześnie połączona jest logicznie w jednorodną sieć adresową i opiera się na tak zwanym protokole IP – to dzisiejszy Internet.

Jego początki – cała wielka, internetowa przygoda rozpoczęła się pod koniec lat 60-tych, przy okazji amerykańskich badań nad możliwościami łączności podczas ewentualnej wojny nuklearnej. Obecnie wiele osób nie wyobraża sobie pracy czy nawet życia bez komputera i Internetu.

Reklama Internetowa

Interactive Advertising Bureau opracowało raport, który informuje o analogicznej sytuacji, jaka ma miejsce w Ameryce. Otóż okazuje się, ze w 2007 r. amerykańskie firmy zainwestowały ponad 21 miliardów dolarów w reklamę internetową. Stanowi to 26% więcej niż przed rokiem.
Sytuacja ta nasuwa wniosek, że polski rynek odzwierciedla trendy panujące na rynku amerykańskim w dziedzinie reklamy internetowej. Szacuje się ponadto, że dodatkową szansą dla reklamy internetowej będzie dynamiczny rozwój telefonii komórkowej.
Stanie się tak dlatego, że ważniejsze portale internetowe posiadają wersje dla użytkowników komórek. Natomiast posiadanie mobilnego internetu w telefonie komórkowym należy już do standardów.